در حاشیه انتصابات شهردار تهران

چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ در ۱۵:۲۸


با بررسی انتصابات شهردار تهران، علیرغم برخی انتقادات، اما درمجموع می توان از انتصابات علیرضا زاکانی، ارزیابی مثبتی داشت. جمع بندی انتقادات وارده، را در چند مورد می توان خلاصه نمود:

۱- استفاده از نیروهای بیرون سازمان

۲- انتصاب نیروهای کم تجربه یا فاقد تجربه و تخصص در حوزه مأموریت

۳- انتصابات دوست و آشنا و فامیلی

بیشترین واکنش ها به انتصابات در مورد سوم و نسبت به انتصاب داماد آقای زاکانی صورت گرفت و در این گرد و خاک رسانه ای، موارد اول و دوم، دیده نشد یا کمتر دیده شد. در حالی که انتصاب یک نفر از فامیل شهردار محترم- علیرغم محدودیت های قانونی و آثار و تبعات بعدی- اما آنقدر اهمیت ندارد که انتصاب یک مدیر فاقد تخصص و تجربه کافی یا غیرمرتبط با حوزه مأموریت بر یک حوزه یا سازمان شهرداری می تواند آثار و تبعات منفی داشته باشد.

حتی انتصابات بیرون سازمانی نیز، تا حدودی قابل توجیه اند، چرا که انتصاب مدیران توانمند و معتمد شهردار در حوزه ستادی و شخصی او و برخی سازمان ها و حتی مناطق، پذیرفتنی و منطقی است. اما باید قبول کرد که بدنه زحمتکش سازمان بزرگ شهرداری تهران، اگر ورود تعداد معدودی مدیر از بیرون سازمان را ناچار بپذیرد، اما تجارب اندک، تخصص غیرمرتبط و سطح پایین اداری مدیران وارده را به راحتی نخواهد پذیرفت و دچار سرخوردگی و به تبع آن کاهش بازدهی مطلوب خواهد شد. 

باید هم به کارشناسان و مدیران میانی حق داد که پس از سال ها کار و تلاش، وقتی منتظر ارتقای معمول اداری هستند، اما می بینند نیرویی که نه تجربه او را دارد و نه به اندازه او تلاش و زحمت کشیده، خارج از سازمان بزرگ و پر از تخصص و تجربه شهرداری تهران، ناگهان به سمت مدیر منصوب می شود، دچار یأس و سرخوردگی شود. حداقل انتظاری که بدنه در مورد انتصابات بیرونی دارد، رعایت سطح اداری و تجارب مدیریتی است؛ مثلا اگر کسی به سمت مدیریت یک سازمان بزرگ یا منطقه منصوب می شود، سطح اداری اش، دست کم در حد معاون آن سازمان یا منطقه باشد، نه اینکه فردی در سطح مدیر روابط عمومی یک سازمان، به سمت مدیر سازمان منصوب شود.

تجربه نشان داده که چنین مدیرانی -حتی با فرض برخورداری از سلامت نفس و تعهد – با توجه عدم رعایت شرایط ارتقاء پلکانی و عدم رعایت شرایط تخصصی و تجارب مدیران ارشد، در ادامه کار، همان تعهد را هم از دست می دهند و علاوه بر ایجاد مشکل در روند بهینه مدیریت سازمان، ممکن است سوءمدیرت ها و خدای ناکرده، مسائلی مانند فساد را هم به دنبال داشته باشد.

نظرسنجی

  • Sorry, there are no polls available at the moment.

آخرین اخبار