۱۴ مهر روز تهران است

چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ در ۱۲:۰۴


۱۴ مهرماه سال ۱۲۸۶ هجری شمسی در اولین دوره مجلس شورای ملی که بعد از مشروطیت تشکیل شد، از شهر تهران به عنوان دارالخلافه نام برده شد و برای اولین بار شهر تهران به صورت قانونی به عنوان پایتخت معرفی شد

نظرسنجی

  • Sorry, there are no polls available at the moment.

آخرین اخبار