کاهش ۹۶ درصدی پروانه های باغات

چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ در ۰۹:۲۳


شهرداری تهران ۲۱ باغ و اراضی مشجر و زمین های مناسب جهت تبدیل به بوستان به وسعت ۱۰ هکتار را تملک کرده و پروانه صادره برای باغات ۹۶ درصد کاهش داشته است.

به گزارش تهران نامه به نقل از شهر، مدیریت شهری دوره پنجم با ورود به پارلمان شهری در اولین قدم تغییر نگاه به شهر و اولویت انسان بر خودرومحوری، حفظ باغات را در دستور کار قرار داده و با مصوبه ای ساخت برج باغ ها را لغو کرد.

برج باغ هایی که در دوره گذشته نفس شهر را یکی پس از دیگری می گرفتند تا سر به فلک بکشند، جای خود را به خانه باغ ها دادند و اگر مالکی با خانه باغ نیز کنار نمی آمد، شهرداری با تملک باغ او، فرصت نفس کشیدن را به شهر می داد.

شهرداری تهران ۲۱ باغ و اراضی مشجر و زمین های مناسب جهت تبدیل به بوستان به وسعت ۱۰ هکتار را تملک کرده و پروانه صادره برای باغات ۹۶ درصد کاهش داشته است.

باغ های تملک شده به تفکیک منطقه

علاوه بر احداث پل باغ به طول ۸۰۰متر ۲۱ باغ، اراضی مشجر و زمین های مناسب فضای سبز توسط شهرداری تملک شده که در سطح تهران پراکنده هستند.

منطقه ۲: باغ عبقری توسط شهرداری به بوستان پدر تبدیل شده است.

منطقه ۴: شهرداری بوستان لویزان را در این منطقه برای استفاده بانوان محیا کرده است.

منطقه ۷: باغ هورفر به بوستان هورفر، اراضی مشجر بخشی فر تبدیل به بوستان ابریشم، باغ خیاط خانه به بوستان شهدای ارتش تبدیل شد. علاوه بر باغ نراقی نیز در این منطقه به تملک شهرداری درآمد.

منطقه ۸: باغ سازور، مرمر، شهید مدنی، زمین مهتاب و زمین سبلان در این منطقه به تملک شهرداری درآمد.

منطقه ۱۰: در این منطقه باغ حکیم توسط شهرداری تملک شده است.

منطقه ۱۱: شهرداری باغ دامپزشکی را در این منطقه به بوستان دامپزشکی تبدیل کرده است.

منطقه ۱۲: باغ علاءالدوله، باغ کیهانی و بوستان سجادی توسط شهرداری به فضای سبز این منطقه اضافه شده است.

منطقه ۱۳: شهرداری جوراب بافی را در این منطقه به بوستان نشاط تبدیل کرده است.

منطقه ۱۴: باغ وثوق الدوله توسط شهرداری به باغ سلیمانیه تبدیل شده است.

منطقه ۱۷: شهرداری بوستان صالحان، باغ سبزی و بوستان وصفنارد به فضای سبز این منطقه اضافه کرده است.

نظرسنجی

  • Sorry, there are no polls available at the moment.

آخرین اخبار