ورود شورا و شهرداری به موضوع زباله گردها

جمعه ۲۸ آبان ۱۴۰۰ در ۱۴:۱۷


مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه در حوزه مقابله با زباله‌گردی دست به اقدام اجرایی خواهیم زد تا این موضوع تنها در حد حرف نباشد از ورود شورا و شهرداری به موضوع زباله گردها خبر داد.

شورا و شهرداری به موضوع زباله‌گردها ورود کرده است؛ اما باید این موضوع کمی پیش برود و اقدام درست و موثری صورت بگیرد تا در مورد آن اطلاع رسانی انجام بگیرد. قطعا این معضل هم در بحث مقابله با آسیب های اجتماعی مطرح می شود، اما به‌صورت خاص خود شورا هم به این بحث ورود داشته است.

امیدواریم بتوانیم برای موضوع زباله گردها به نتایج موثر و عملیاتی برسیم که تنها در حد حرف نباشد.

همچنین روند کار قرارگاه اجتماعی را استانداری تهران دنبال می کند و ما هم در کنار سایر دستگاه های عضو با استانداری تهران همکاری می کنیم.

البته در این قرارگاه کل مسائل اجتماعی مطرح و مورد بحث و بررسی و نهایتا تصمیم گیری قرار می گیرد؛ اما بحث زباله گردها هرچند که مربوط به شهرداری است، البته همه ابعاد آن مربوط به شهرداری نیست و سایر دستگاه ها نیز در قبال آن وظایفی برعهده دارند. از جمله اینکه باید برای جوانها و بچه هایی که دست به این کار می زنند فکری به حالشان بشود، لذا امیدواریم در این حوزه با انجام اقدامات عملی به نقطه مطلوبی برسیم و بعد اطلاع رسانی به شهروندان را انجام دهیم.

 

نظرسنجی

  • Sorry, there are no polls available at the moment.

آخرین اخبار