واکنش عضو شورای شهر تهران درباره کوتاهی شهرداری برای راستی‌آزمایی سند تحویل و تحول شهرداری

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۱۰:۵۱


ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران امروز ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: بنده دو تذکر را مطرح می‌کنم و امیدواریم به این موضوع رسیدگی شود.

وی گفت: نخستین تذکر به نخستین مصوبه شورای ششم که بر اساس آن شورای ششم که طی یک طرح دو فوریتی در دومین جلسه شورای شهر تهران مصوبه‌ای به تصویب رسید که براساس آن شهرداری تهران موظف شد در ارتباط با گزارش سند و تحول شهرداری راستی‌آزمایی را انجام دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تصریح کرد:‌ در دویست و نود و نهمین جلسه شورای پنجم مصوبه‌ای داشتند مبنی بر سند تحویل و تحول که در پی آن و براساس نخستین مصوبه شورای ششم شهرداری موظف شد حداکثر ظرف دو ماه این گزارش را راستی‌آزمایی کند و نتیجه آن را اعلام کند.

وی گفت: این مصوبه در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ به تصویب رسید و با گذشت دو ماه از تاریخ مصوبه هنوز در رابطه با راستی‌آزمایی گزارش سند و تحویل شهرداری در دوره گذشته اقدامی نشده است.

امانی ادامه داد: اگر شهرداری نسبت به گزارش سند و تحول مدیریت گذشته اظهار نظری ندارد این به منزله این است که گزارش دوره گذشته مورد تأیید است و امیدواریم هر چه زودتر این موضوع تعیین تکلیف شود.

وی گفت: در دوره قبل معاون برنامه‌ریزی و توسعه شورا و شهرداری وقت یک هیئت ۱۰۰ نفره را برای زیر سوال بردن گزارش عملکرد ۱۲ ساله شهرداری به خط کرد و ما نمی‌گوییم که باید عملکرد دوره گذشته مخدوش شود و تاکید داریم که باید سند تحویل و تحول شهرداری باید مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با اشاره به تذکر دیگر در ارتباط با ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها گفت: این ماده قانونی باید گزارش حساب درآمدهای شهرداری به صحن شورا بیاید که با گذشت دو ماه هنوز این اتفاق نیفتاده و امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود

نظرسنجی

  • Sorry, there are no polls available at the moment.

آخرین اخبار