نصب دوربین‌ برای کنترل ساخت‌و‌‌سازهای غیرمجاز

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۰۹:۵۵


امیرفتاحیان (مدیرعامل حریم‌بان شهر تهرا‌ن): قرار است که در چهارده نقطه شهر تهران دوربین‌های نظارتی برای کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم نصب کنیم.

این دوربین‌ها به صورت هوشمند وزن ماشین‌ها را درنظر می‌گیرند که کدام ماشین مصالح جابجا می‌کند. در حال حاضر کار نصب دوربین‌ها  آغاز شده و تا یک ماه آینده تکمیل می‌شود.

 

نظرسنجی

  • Sorry, there are no polls available at the moment.

آخرین اخبار