مدیران متخصص شهر تهران با قدرت در تهران لیست انتخاباتی خواهد داد

شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۰:۵۰


رئیس شورای سیاست گذاری مدیران متخصص شهر تهران گفت: جبهه حامیان قانون مدتهاست با تشکیل جریانی تخصصی، در کمیته حوزه شهری این جبهه، شورایی را با نظرخواهی و دعوت از نخبگان و کارشناسان شهری، بنام (شورای سیاست گذاری مدیران متخصص شهر تهران) با شعار “نجات شهر تهران” راه اندازی کرده ایم و برای لحظه به لحظه حضور در ۴ سال در شورای شهر برنامه عملیاتی و واقعی داریم و قبل از انتخابات برنامه هایمان را که در یک جلد کتاب ۱۶۰ صفحه ای آماده کرده ایم به اجرا خواهیم گذاشت و شهروندان تهرانی به برنامه رای خواهند داد نه به حرف و وعده های پوشالی.

لطفی افزود: ما ضمن دعوت به همکاری متخصصین و نخبگان در حوزه شهری، و عضو شدن این افراد در حوزه کمیته شهری مدیران متخصص شهر تهران در این چند ماه باقیمانده تا انتخابات شورای شهر تهران، برای کمک به مجموعه ما و بهتر شدن وضع موجود در شهر تهران اعم از ترافیک شهری، مشکل رفع آلودگی هوا، راه درآمدی و تامین بودجه سالیانه و تامین درآمد پایدار، مبارزه واقعی با فساد، فعالیت های عمرانی و زیرساخت های شهری، خدمات شهری، طرح تفصیلی، معماری و شهرسازی، حمل و نقل و… مسائل گوناگون زیادی که میتوان نام برد.

وی اظهار داشت: بنده یک توصیه ای به سیاسیون و کسانی تخصصی در حوزه شهری شوراها و شهرداریها ندارند، دارم و درخواست میکنم در انتخابات شورای شهر تهران حاضر نشوند و انصراف خود را اعلام کنند، اکنون به لیست کسانی در انتخابات حضور پیدا کرده اند نگاهی بیاندازیم، می بینیم که برخی سنی ازشان گذشته و بازنشسته هستند و اگر کار را به جوانترها بسپارند عاقبت بخیری برایشان خواهد داشت، و برخی دیگر هم اگر چه در شوراشهر و شهرداری در دوره های گذشته تا کنون بوده اند و مسئولیت هایی داشته اند، ولی کارنامه قابل قبولی ندارند که بتوان به آن تکیه کرد،

رئیس شورای سیاست گذاری مدیران متخصص شهر تهران در ادامه گفت: ما از شهروندان تهرانی میخواهیم برای یکبار هم که شده به برنامه ها روشن و شفاف، و به لیست متخصصین حوزه شهری رای بدهند و شورای سیاست گذاری مدیران متخصص شهر تهران با زحمات فراوان و مطالعه و پژوهش در این چند سال اخیر، با قدرت هر چه تمام در این دوره انتخابات شورای شهر ششم، لیست انتخاباتی متخصصین شهری خواهد داد و کوچکترین مسئله را با مردم مشورت خواهیم گذاشت. تا انشاءالله بتوانیم برای شهر و شهروندانمان مفید واقع شویم.

حسن لطفی در پایان گفت: در جبهه حامیان قانون و شورای سیاست گذاری مدیران متخصص شهر تهران همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم که شهردار منتخب خود را قبل از انتخابات اعلام خواهیم کرد، برنامه های عملیاتی در این چهارسال را هم به مردم اعلام خواهیم کرد ما با درخواست از کمیته شهری در شورای سیاست گذاری برای تشویق و ثبت نام افراد متخصص و کاربلد و با تجربه و با انگیزه در این کمیته و مدیران موفق در درون شهرداری تهران و کسانی که در دوران مدیریت های قبلی در مجموعه شهرداری تهران، امتحان خود را به خوبی پس داده اند را برای ثبت نام انتخابات شورای شهر ۱۴۰۰ فرا خوانده ایم، که بعد تایید صلاحیت ها از طرف هیات نظارت و هیات اجرایی، با ارزیابی شورای سیاست گذاری و انتخاب نامزد اصلح لیستی قوی و کارآمد و تخصصی را به شهروندان هدیه دهیم.

نظرسنجی

  • Sorry, there are no polls available at the moment.

آخرین اخبار