شهرداری به ارایه سند تحویل و تحول ملزم شد

سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۱:۲۱


طرح دوفوریتی «الزام شهرداری تهران به ارائه گزارش و سند تحویل و تحول شهرداری تهران مبتنی بر کارنامه مدیریت شهری دوره پنجم» با ۱۷ رای تصویب شد.

به گزارش تهران نامه، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران علی اعطا به عنوان پیشنهاد دهنده این طرح در صحن شورای شهر طرح را توضیح داد و گفت: شورای پنجم بعد از یک دوره ۱۴ ساله مدیریت پیوسته یک جریان سیاسی و فکری و سیاست ها و جهت گیری های تقریباً یکسان، کار خود را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه این تغییر ناشی از اراده و خواست مردم ایجاد شد، اظهار داشت: رای مردم مبنی بر این بود که این رویکردهای جاری باید تغییر پیدا کند و شهر تهران به گونه‌ای دیگر اداره شود.

اعطا ادامه داد: این تغییر و اراده در انتخاب اعضای شورا، برنامه‌ها و شعارهایی که داده بودند متبلور شد و به تبع آن، اراده مردم در شورا ، شهرداری و رویکرد مدیریت شهری و برنامه و بودجه شهرداری حاکم شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد : اعضای شورا در هفتمین جلسه دوره پنجم خود در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۶ طرح دوفوریتی را تصویب کردند که بر اساس آن شهرداری تهران به تهیه و ارائه گزارش و سند تحویل و تحول مدیریت شهری حداکثر ظرف ۱۰۰ روز، ملزم شد .

وی با بیان اینکه شهردار وقت گزارش متناظری را تهیه و به شورا ارائه کردند،گفت سند تحویل و تحول سال ۹۶ می گفت ما چه چیزی را تحویل گرفتیم و سند تحویل و تحول سال ۱۴۰۰ می گوید ما چه چیزی را تحویل خواهیم داد.

وی ادامه داد: سند تحویل و تحول سال ۱۴۰۰ گزارش روتینی که جنبه تبلیغاتی دارد و روابط عمومی ها آن را تعیین می کنند نیست بلکه گزارش مستند و دیتا محور در حوزه های مختلف داری است که با صورت‌بندی مقایسه‌ای برای مخاطب قابل فهم باشد .

اعطا ادامه داد: این سند توسط شهردار تهران در صحن شورا ارائه خواهد شد و قابلیت انتشار پیدا خواهد کرد.

اعضای شورای شهر تهران بر این اساس به پیروز حناچی شهردار تهران مهلت دادند که تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ سند را تهیه تنظیم و به شورای شهر ارسال به در صحن علنی شورا قرائت کند.

نظرسنجی

  • Sorry, there are no polls available at the moment.

آخرین اخبار