داشتن تجربه و تخصص برای شهردار تهران واجد اهمیت است

پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۰ در ۱۶:۳۹


 

تعهد و تخصص موتور محرکه هر سازمانی هستند. در شهرداری تهران با روی کار آمدن شهردار جدید، به سرعت انتصابات و تغییر پستها آغاز شد. 

همه انتصابات زاکانی به ویژه در حوزه معاونتها با افرادی خارج از شهرداری تهران بود که همین امر توجه به شایسته سالاری را کمرنگ کرده و سرعت و انگیزه تحرک را در بخشی از کارکنان شهرداری تهران کاسته بود. تا اینکه دو روز پیش خبر از یک جابجایی آمد. 

عبدالرضا گلپایگانی که تنها معاون بازمانده از دوران حناچی بود برکنار و حمیدرضا صارمی که از کارکنان قدیمی و بدنه شهرداری تهران محسوب می شود  به عنوان اولین انتصاب از بدنه شهرداری تهران در دوران زاکانی، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران شد. 

این اتفاق برای اینکه موتور نیمه خفته شهرداری تهران دوباره به حرکت درآید خوب بود. اینکه فردی از درون شهرداری تهران عهده دار این مسئولیت شده، این پیام را داد که داشتن تجربه و تخصص برای شهردار تهران واجد اهمیت است و شهردار تهران آماده بهره مندی از تجربیات و توانمندیهای همه کارکنانی است که شاید سابقه همکاری با آنها را نداشته است، ولی اکنون آماده همکاری با آنها در سطوح بالاتر است. 

این اتفاق اگرچه خوب بود، اما کافی نبود. اول اینکه انتصابات از درون شهرداری باید با قوت بیشتری ادامه یابد و اعتماد بیشتری به بدنه شهرداری شود. 

دوم اینکه در حکم صارمی عنوان سرپرست قید شده و همین موضوع نشان از تزلزل در ادامه به کار اوست. چه بسا اگر این در این حکم به جای سرپرست از عنوان معاون استفاده می شد، صارمی با توجه به زمانی که در این مسئولیت قرار است خدمت کند برنامه ریزی دقیق تری انجام می داد. 

اما عنوان سرپرست و مشخص نبودن دوره مسئولیت، ارائه طرحهای نیازمند به زمانبندی را دشوار و در مواقعی لغو می کند. لذا ضروریست که شهردار در صدور احکام، اطمینان و اعتماد به خرج دهد تا با انتصاب معاونین، روسا،  مدیران و شهرداران مناطق به جای سرپرستان موجب فرصت سوزی و دو به شک کار کردن کارکنان نشود.

نظرسنجی

  • Sorry, there are no polls available at the moment.

آخرین اخبار