تسریع در تهیه اساسنامه صندوق بازنشستگی شهرداری تهران/ ارسال اساسنامه شرکت های وابسته به شورا

سه شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ در ۱۰:۳۵


نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: از شهردار محترم تهران می خواهم نسبت به تهیه و ارسال لایحه اساسنامه صندوق بازنشستگی و ساختار تشکیلاتی حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و امور شورا اقدام نمایند تا ادامه فعالیت صندوق بازنشستگی با مشکل قانونی روبرو نگردد و ساختار طبق ماده ۴ آیین نامه استخدامی سیر مراحل قانونی خود را طی نماید.

به گزارش تهران نامه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران سید حسن رسولی در آغاز سیصد و ششمین جلسه شورا در تذکری خطاب به شهردار تهران گفت: پیرو تذکر مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۰ مبنی بر تسریع در ارسال لایحه وظایف شرکتها بر اساس اساسنامه تیپ مصوب و تاکید مجدد بر آن تذکر، شایسته میدانم با عنایت به تبصره ۳ ماده واحده لایحه ادغام دو معاونت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی، که در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۹۹ به تصویب شورای شهر رسیده و در آن مقرر گردیده، ماهیت سازمان بازنشستگی به صندوق بازنشستگی تغییر و به ذیل معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران منتقل شود و اساسنامه جدید صندوق تهیه و به تصویب شورای شهر برسد.

وی ادامه داد: در تبصره سوم ماده واحده مصوبه اساسنامه های ۱۹ سازمان، شهرداری موظف شده است حداکثر تا ۳۱/۲/۱۴۰۰ نسبت به تهیه و ارسال لایحه اساسنامه صندوق بازنشستگی به شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا اظهار داشت: همچنین طبق تبصره دهم مصوبه ادغام دو معاونت ذکر شده، شهرداری موظف بوده ساختار تشکیلاتی جدید این دو حوزه را ظرف مدت یک ماه به تصویب شورای اداری و سپس شورای اسلامی شهر تهران برساند، لیکن تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.

رسولی ادامه داد: با عنایت به موارد بیان شده، از شهردار محترم تهران می خواهم نسبت به تهیه و ارسال لایحه اساسنامه صندوق بازنشستگی و ساختار تشکیلاتی حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و امور شورا اقدام نمایند تا ادامه فعالیت صندوق بازنشستگی با مشکل قانونی روبرو نگردد و ساختار طبق ماده ۴ آیین نامه استخدامی سیر مراحل قانونی خود را طی نماید.

ارسال اساسنامه شرکت های وابسته به شورا

رسولی در ادامه سخنان خود گفت: همچنین در اجرای مفاد تبصره ذیل ماده واحده مصوبه اساسنامه نمونه سازمان ها و شرکت ها به شماره ۲۶۹۳مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۹ شهرداری موظف بوده است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن مقرره مذکور، اساسنامه هر کدام از شرکت های تابعه شهرداری را منطبق بر مفاد مصوبه مورد بررسی و بازنگری قرار داده و جهت طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش تقدیم کند. از آنجا که تاکنون در این خصوص اقدامی به عمل نیامده است به آقای شهردار تذکر می دهم به فوریت نسبت به تکلیف قانونی خویش اقدام نماید.

نظرسنجی

  • Sorry, there are no polls available at the moment.

آخرین اخبار