برخورد با شهرداران متخلف مناطق در همان دوره، از افتخارات مدیریت شهری پنجم است

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱۲:۳۵


حامد مظاهریان، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: یکی از موارد فساد است که در این دوره با شفافیت حاصل شده توانستیم فسادها را برملا و با انها مقابله کنیم.

اینکه شهرداران مناطقی که مورد فساد قرار می گیرند در همان دوره مورد برخورد قرار می گیرند و برکنار می شوند از افتخارات این دوره است

همیشه قبل از انتخابات تعداد زیادی به نیروهای شهرداری اضافه می شده است. بدترین سال در این مورد مربوط به سال های ۹۵ و ۹۶ بوده است که حدود ۱۲ هزار نفر به این سازمان اضافه شده است.

در بحث بودجه در شهرداری خواسته ها و شعارهایی که بیش از یک دهه تقاضا می شد در ۵ محور تقسیم بندی کردیم.

سازمان شهرداری که در ارتباط مستقیمی با مردم قرار دارد بلافاصله مورد قضاوت مردم قرار می گیرد. از سوی دیگر شهرداری ها اختیارات و محدودیت هایی دارند و یک دهه است که بحث واگذاری اختیارات بیشتر به شهرداری ها مطرح است که امیدواریم در دوره ای کوتاه به نتیجه برسد.

یکی از موارد فساد است که در این دوره با شفافیت حاصل شده توانستیم فسادها را برملا و با آنها مقابله کنیم.

حتما در سازمان بزرگی مانند شهرداری تخلف و فساد وجود دارد، اما اگر جاهایی تخلف می شود مماشاتی نیست و آشکارا با مردم در میان می گذاریم.

چابک سازی سازمان نیز بحث مهمی است. شهرداری سازمان متورمی است.

در این دوره به جای تعدیل به صورت طبیعی اجازه دادیم سازمان سبک تر شود.

در شروع این دوره انتصاب ها مشخص نبود اما توانستیم دایره انتصاب ها را وسیع کرده و در معرض افکار عمومی قرار دهیم و در جاهایی بین مدیران رقابت ایجاد کنیم تا به مدیریت دست یابند. این شروعی شده است که مدیران بتوانند فرایند انتصاب را قابل گفتگو کنند.

حقوق بازنشستگان را از سال گذشته ۹۰ درصد افزایش دادیم.

در شروع دوره پنجم کسی در مورد تعداد نیروهای شهرداری نمی توانسته پاسخگو باشد. هر سازمانی برای خود نیرو داشته است. خوشبختانه با افتخار می گویم که سامانه ای داریم که در لحظه می توانید افزایش و کاهش نیروها و فهرست کامل کارکنان شهرداری را ببینید.

همیشه قبل از انتخابات تعداد زیادی به نیروهای شهرداری اضافه می شده است . بدترین سال در این مورد مربوط به سال های ۹۵ و ۹۶ بوده است که حدود ۱۲ هزار نفر به این سازمان اضافه شده است. ۵۴ هزار نفر نیروی شهرداری که در طی سال ها وجود داشته و نیاز شهرداری بوده اند در همین روند افزوده شده اند.

جهش های ناگهانی در هر دوره بوده است اما از سال ۹۶ کارکنان را زیر ۶۰ هزار نفر رسانده ایم و این اقدام بدون نارضایتی و تعدیل انجام شده است. این اقدام تنها از طریق بازنشستگی های تشویقی به نتیجه رسیده است.

در مورد جذب ها از ۶۸ هزار نفر نیرو در ابتدای دوره طبق برنامه توسعه شهرداری مکلفیم از هر ۶ درصد کاهش، ۳ درصد جذب کنیم.

در ازای هر دو نیرو که از شهرداری خارج شده یک نیرو گرفتیم اما با یک روند شفاف این اتفاق افتاده است.

نظرسنجی

  • Sorry, there are no polls available at the moment.

آخرین اخبار