* پنج شنبه های گردشگری بدون خودرو *

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ در ۱۸:۳۴


* پنج شنبه های گردشگری بدون خودرو *
* طرح پرسه در شهر
* پرسه در میدان مشق: سر در باغ ملی – موزه پست – ساختمان وزارت امور خارجه دانشگاه هنر – مجموعه موزه ملک – قزاق خانه
* شروع حرکت: سر در باغ ملی
* زمان : ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ** ساعت ۹ الی ۱۲

نظرسنجی

  • Sorry, there are no polls available at the moment.

آخرین اخبار