گزارش محسن هاشمی در آخرین جلسه شورای پنجم تهران

سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۷:۰۰


شهر را در شرایطی آرام و با ثبات تحویل شورای ششم می‌دهیم / ۹۰۰ مورد نامگذاری داشتیم / ۲۰ درصد از پرسنل شهرداری و شورا کاسته شد / هزینه‌های غیرضروری، تشریفاتی و تبلیغاتی کاهش یافت / ۴۰ ایستگاه معادل یک سوم ایستگاه‌های مترو تهران به سیستم حمل و نقل عمومی افزوده شد.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در آخرین جلسه صحن شورای پنجم اظهار داشت: در مجموع شورای پنجم طی ۳۱۶ جلسه عادی و فوق العاده و بررسی طرح ها و لوایح حدود ۳۱۰ مصوبه عمومی و ۹۰۰ مورد نامگذاری را تصویب کرده است.

وی افزود: اعضای شورا در جلسات مذکور با حدود ۱۰۰۰ مورد تذکر به شهرداری، تلاش خود را در جهت نظارت موثر بر عملکرد شهرداری تهران و ایجاد بسترهای قانونی صورت داد تا بتواند امروز شهر را در شرایطی آرام، با ثبات و شفاف تحویل شورای ششم بدهد.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: امیدوارم، این تلاش با وجود همه کاستی ها و نقصان ها، مورد قبول مردم شریف تهران قرار گیرد و مدیریت شهری دوره ششم نیز گام های بعدی را در جهت تبدیل تهران به شهری برای زندگی و ساماندهی مشکلات کنونی و پاسخ دادن به مطالبات به حق مردم شریف تهران بردارد. ما شهر را در شرایطی آرام و با ثبات تحویل شورای ششم خواهیم داد.

وی با ارائه گزارش عملکردی از این دوره گفت: دوران چهارساله شورای پنجم مانند سایر مقاطع مسوولیت به پایان رسید و باید امانت سنگین صیانت و پیگیری از حقوق مردم را شورای ششم عهده دار شود.

هاشمی بیان داشت: در این دوره ۲۰ درصد از پرسنل رسمی و شرکتی شهرداری و شورای شهر کاسته شد و کاهش شدید هزینه های غیرضروری، تشریفاتی و تبلیغاتی مدیریت شهری صورت گرفت.

وی عنوان کرد: اگرچه به دلیل شرایط تحریم و کرونا، دولت نتوانست وظیفه خود در تامین اعتبار ارزی و ریالی برای تجهیز ناوگان مترو و اتوبوس را انجام دهد و در این مورد هدف شورای پنجم در افزایش ظرفیت سیستم حمل ونقل عمومی محقق نشد اما در زیرساخت با تکمیل خطوط نیمه تمام متروی تهران، ۴۰ ایستگاه معادل یک سوم ایستگاههای مترو تهران به سیستم حمل و نقل عمومی افزوده شد و عملیات احداث خط جدید ۱۰ متروی تهران نیز آغاز شد.

هاشمی افزود: شورای پنجم با اقداماتی نظیر متوقف کردن ساخت و ساز خارج از کاربری، سیستمی کردن صدور پروانه و فیش و توقف فیش های دستی و غیر رسمی، صیانت از طرح تفصیلی و توقف بارگذاری مازاد بر طرح، کاهش شدید تغییر کاربری، سیستمی کردن شورای معماری مناطق و جلوگیری از رانت و تخلف در این شوراها موجب شد تا شهرفروشی و قانون فروشی در تهران به میزان بسیار زیادی کاهش یابد و شاهد عدالت و مساوات نسبی در صدور مجوز برای شهروندان باشیم.

گزارش به مردم

محسن هاشمی همچنین در یادداشتی، گزارشی درباره فعالیت های شورای شهر پنجم به مردم ارائه داد. این یادداشت به شرح زیر است:

دوران چهارساله شورای پنجم مانند سایر مقاطع مسئولیت به پایان رسید و باید امانت سنگین صیانت و پیگیری از حقوق مردم را شورای ششم عهده دار شود.

بزرگترین افتخار شورای پنجم، برخورداری از حمایت بی سابقه شهروندان تهرانی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ بود که با مشارکتی بی سابقه وبیش از سه برابر دوره‌های قبل و بعد، نمایندگان خود را مرهون اعتماد خویش دانستند و اگرچه رخداد‌ها ومشکلات متعدد این دوره کشور، موجب گردید تا امیداجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی با افت محسوسی مواجه شود، اما این افتخار اعتماد عمومی به شورای پنجم همچنان درخشان‌ترین نقطه پرونده ماست.

انتظار شهروندان از مدیریت شهری در ابتدای این دوره، ایجاد تحول در ساختار و عملکرد شهرداری بود که اگرچه به تمام وکمال رخ نداد، اما گام‌های مهمی در این مسیر توسط شورای پنجم برداشته شد.

هزینه‌های سنگین و روزافزون اداره شهر که در بودجه سال ۱۳۹۵ به قیمت‌های روز، حدود ۵ میلیارد دلار را به تهران تحمیل می‌کرد و مدیریت شهری را برای تامین آن ناگزیر به شهرفروشی و قانون فروشی می‌نمود توسط شورای پنجم کاهش یافت و به یکسوم رسید و بودجه سال ۱۳۹۹، در عملکرد کمتر از دومیلیارد دلار هزینه کرد داشت.

این کاهش هزینه اداره شهر با اقداماتی نظیر

– معکوس کردن روند افزایشی تعداد پرسنل شهرداری و کاهش آن برای نخستین بار به نحوی که حدود ۲۰ درصد از پرسنل رسمی وشرکتی شهرداری و شورای شهر کاسته گردید.

– کاهش شدید هزینه‌های غیرضروری، تشریفاتی وتبلیغاتی مدیریت شهری

– پرهیز از آغاز مگا پروژه‌های تبلیغاتی و فاقد توجیه فنی و اقتصادی در شهر و جایگزینی آن با پروژه‌های کم هزینه وزودبازده محله محور

– شفاف سازی عملکرد مالی و قرارداد‌های شهرداری و متوقف کردن روند رو به رشد رانت و فساد اقتصادی که منابع مالی شهر را می‌بلعید

– تلاش برای اعاده حقوق شهرداری که به سایر نهاد‌ها ودستگاه‌ها در چارچوب توافقات رسمی وغیررسمی واگذارشده بود.

رخ داد و موجب شد که مدیریت شهری با وضعیتی با ثبات، شفاف و کم هزینه تحویل دوره بعدی گردد.

مطالبه دیگر مهم شهروندان تهرانی که اتفاقا از توصیه‌ها تذکرات اکید رهبرانقلاب به مدیریت شهری نیز محسوب می‌شد، صیانت از باغات، حریم و فضای شهری بود که بدلیل مصوباتی نظیر برج باغ یا چشم پوشیدن برساخت وساز‌های خارج از حریم یا بالاتر از ارتفاع ۱۸۰۰ توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی متنفذ رخ می‌داد و زیست بوم شهر را باچالش‌های عمیق ورنج آوری مواجه کرده بود.

نتیجه عملکرد شورای پنجم

– ابطال مصوبه برج باغ وتبدیل آن به خانه باغ که از باغات تهران صیانت می‌نمود

– برخورد قاطع وبدون تبعیض با سازندگان پروژه‌های غیرقانونی خصوصی و حاکمیتی در خارج از حریم و ارتفاع مجاز

– تملک ۲۱ باغ قدیمی تهران با استفاده از جرائم واقعی شده قطع درخت و آماده سازی آن برای استفاده شهروندان بود

و بدین شکل منویات بر زمین مانده رهبرانقلاب ومطالبات به حق مردم تهران برای صیانت از زیست بوم شهر محقق گردید.

انتظار سوم مردم تهران، تغییر در رویه شهرفروشی وقانون فروشی توسط مدیریت شهری بود، نگاه سوداگرانه در اداره شهر به نگاه انسان محور تغییر یافت، احداث مجتم‌های بزرگ تجاری ومال‌ها در مناطق مرغوب شهر که عموما با تغییرکاربری و بارگذاری بیش از میزان مجاز در طرح تفصیلی صورت گرفته بود در کنار برج‌های متراکم احداث شده در کنار معابر کم ظرفیت شهری، موجب بهم ریختن خط آسمان و ازدحام و انسداد ترافیکی می‌گردید وبخش عمده منافع آن به جیب سازندگان وهزینه‌ها وپیامد‌ها به شهروندان تحمیل می‌شد.

شورای پنجم با اقداماتی نظیر:

– متوقف کردن ساخت وساز خارج از کاربری

– سیستمی کردن صدور پروانه وفیش و توقف فیش‌های دستی و غیررسمی

– صیانت از طرح تفصیلی و توقف بارگذاری مازاد برطرح

– کاهش شدید تغییر کاربری

– سیستمی کردن شورای معماری مناطق و جلوگیری از رانت وتخلف در این شورا‌ها

موجب شد تا شهرفروشی وقانون فروشی در تهران به میزان بسیار زیادی کاهش یابد وشاهد عدالت ومساوات نسبی در صدور مجوز برای شهروندان باشیم، تقویت روند مناسب سازی شهر برای معلولان، الویت الگوی محله محور بر مگا پروژه‌های تبلیغاتی و توجه به نوسازی بافت فرسوده وتسهیل ساخت در این بخش بجای رونق ساخت در مناطق مرغوب واشباع شهر از دیگر سیاست‌های شهرسازی این دوره بود.

انتظار چهارم شهروندان تهرانی، ایجاد تکثر وتنوع در حوزه فرهنگ در شهر و جلوگیری از تبدیل شدن بخش فرهنگی واجتماعی شهرداری، به سیستمی موازی کار ومقلد سایر دستگاه‌های فرهنگی رسمی بود، دولتی شدن مناسبات مذهبی و صرف بودجه‌های سنگین مدیریت شهری در حوزه مناسبتی، دراین دوره به رویکرد تسهیل گر مدیریت شهری در حوزه فرهنگ و ایجاد بستر چندصدایی و تنوع وتکثر در فعالیت‌های فرهنگی واجتماعی بود تا مسیر حضور فعال تشکل‌های مردم نهاد وسمن‌ها برای فعالیت‌های اجتماعی داوطلبانه وخیریه فراهم گردد

بخصوص در حوزه آسیب‌های اجتماعی که با توجه به بضاعت ناکافی دستگاه‌های عمومی، نیاز به ورود خیرین وتشکل‌های مردم نهاد بشدت احساس می‌شد.

انتظار پنجم از مدیریت شهری، ایجاد تحول در رویکرد توسعه شهر وپروژه‌های عمرانی بود تا سیاست خودرو محوری که با احداث بزرگراه ها، به تولید سفر با خودرو‌های شخصی وازدحام ترافیکی منجر می‌شد به رویکرد انسان محور و متکی برحمل ونقل عمومی تغییر یابد.

اگرچه بدلیل شرایط تحریم و کرونا، دولت نتوانست وظیفه خود در تامین اعتبار ارزی وریالی برای تجهیز ناوگان مترو واتوبوس را انجام دهد ودر این مورد هدف شورای پنجم در افزایش ظرفیت سیستم حمل ونقل عمومی محقق نشد، اما در زیرساخت با تکمیل خطوط نیمه تمام متروی تهران، ۴۰ ایستگاه معادل یکسوم ایستگاه‌های مترو تهران به سیستم حمل ونقل عمومی افزوده گردید و عملیات احداث خط جدید ده متروی تهران نیز آغاز شد.

در حوزه پسماند نیز با تصویب طرح جامع پسماند درصدد ایجاد تغییر در روند انباشت زباله در آراد کوه و آلودگی‌های زیست محیطی آن برآمدیم و با احداث تصفیه خانه غرب تهران، تلاش شد تنش‌های آّبی در این شرایط خشکسالی کاهش یابد.

در مجموع شورای پنجم طی ۳۱۶ جلسه عادی و فوق العاده و بررسی طرح‌ها و لوایح حدود ۳۱۰ مصوبه عمومی و ۹۰۰ مورد نامگذاری را تصویب نموده است. اعضای محترم شورا در جلسات مذکور با حدود ۱۰۰۰ مورد تذکر به شهرداری، تلاش خود را در جهت نظارت موثر بر عملکرد شهرداری تهران و ایجاد بستر‌های قانونی صورت داد تا بتواند امروز شهر را در شرایطی آرام، با ثبات وشفاف تحویل شورای ششم بدهد.

امیدوارم، این تلاش با وجود همه کاستی‌ها ونقصان ها، مورد قبول مردم شریف تهران قرار گیرد ومدیریت شهری دوره ششم نیز گام‌های بعدی را در جهت تبدیل تهران به شهری برای زندگی و ساماندهی مشکلات کنونی وپاسخ دادن به مطالبات به حق مردم شریف تهران بردارد.

نظرسنجی

  • Sorry, there are no polls available at the moment.

آخرین اخبار