کارکرد مرکز مطالعات را در حد یک مرکز پژوهشی تقلیل ندهیم

یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ در ۱۶:۰۰


مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران یک مجموعه توسعه یافته است که رویکردش تنها تحقیق و پژوهش نیست و حتی در فرآیند ارزیابی و اجرایی هم وارد کار می شود و نباید مرکز مطالعات را درحد یک مرکز پژوهشی تقلیل دهیم.

به گزارش تهران نامه به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، زهرا نژادبهرام، عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حذف مرکز پژوهش های شورای شهر گفت: شهر باید تنها یک مرکز مطالعات داشته باشد و در حال حاضر تمامی انتظارات شورا در حوزه بررسی طرح ها و لوایح در مرکز متمرکز است و انتظار شورا بر این است که مرکز بتواند ظرفیت های زیرساختی را فراهم کند و هم نظرات و دیدگاه های کارشناسی را ارائه کند.

نژادبهرام با بیان اینکه تجمیع انتظارات ما در حوزه اجرایی و نظری برای شهر تهران در مرکز مطالعات امکان پذیر است، تصریح کرد: البته این موقعیت هم فرصتی برای مرکز فراهم می کند و هم یک انتظار برای مدیریت شهری.

وی توضیح داد: فرصت از آن جهت که مرکز می تواند جایگاه خود را سریع تر از آنچه تصور می شود به عنوان بازوی مدیریت شهری گسترش دهد و مرکزی برای کل مدیریت شهری و نه تنها شهرداری تهران باشد. این یک انتظار است که مدیریت شهری از این مرکز دارد در حالی که پیش از این تنها شهرداری تهران این انتظار را داشت.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ۱۰ میلیون شهروند تهرانی از مرکز مطالعات انتظار دارند که رویکرد و دیدگاه های نظری پژوهشی خود را اعلام کند، افزود: اگر این تحقق نیازمند تغییر ساختار است، اولین کاری که مرکز مطالعات می کند با توجه به شرح وظایف جدیدی که برای آن تعریف شده است، بازنگری مطالعاتی در ساختار است. اگر لازم است باید بازوهای جدیدتر مطالعاتی را نیز به خود متصل کند و هرچه زودتر باید این مهم محقق شود بطوریکه از هم اکنون برنامه بودجه ای و ساختاری برای آن تعریف شود. در این عرصه مرکز مطالعات باید به عنوان کانون قدرتمندی برای مطالعات شهری تبدیل شود و دین خود را به شهر تهران ادا کند و این تنها با ارتقاء و توسعه این مرکز میسر است.

نژادبهرام تصریح کرد: نباید مرکز مطالعات را درحد یک مرکز پژوهشی تقلیل دهیم؛ مرکز یک مجموعه توسعه یافته است که رویکردش تنها تحقیق و پژوهش نیست و حتی در فرآیند ارزیابی و اجرایی هم وارد کار می شود؛ موقعیت مرکز مطالعات نسبت به سال های گذشته ارتقا یافته و شهروندان تهرانی چشمشان به مرکز است که چه نسخه ای را برای شهر تهران می پیچد و چگونه آن را ارزیابی می کند و در اجرای آن چه نقشی خواهد داشت.

نظرسنجی

  • Sorry, there are no polls available at the moment.

آخرین اخبار