عملکرد مدیریت شهری در این دوره حاکی از کاهش هزینه های شهر است

یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ در ۱۱:۱۳


رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این موضوع که منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، حدود نود درصد ظرف ۴ سال، افزایش دارد در حالیکه آمار تورم رسمی کشور بالاتر از ۳۰۰ درصد و قدرت برابری ارز نیز در این دوره در برابر پول ملی، بیش از ۷۰۰ درصد افزایش داشته است، نشان از کاهش هزینه های اداره شهر دارد گفت: متاسفانه در این شرایط و به ویژه دوران کرونا ، نه تنها دولت از منابع مصوب ستاد ملی کرونا، مبلغی را جهت جبران خسارتهای مدیریت شهری اختصاص نداد بلکه حتی وظایف قانونی دولت نسبت به مدیریت شهری نیز بطور ناقص در اعتبارات تخصیص یافت که نتیجه آن را شهروندان تهران در عدم توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی وازدحام آن در شرایط کرونا مشاهده می کنند که امیدواریم در این بخش نیز در فرصت باقیمانده در بخش اوراق مشارکت و یارانه حمل ونقل عمومی تحولات مثبتی صورت پذیرد.

به گزارش تهران نامه، محسن هاشمی در ابتدای دویست و هفتاد و چهارمین جلسه شورا گفت: در سالروز ورود ویروس کرونا که در طول یکسال ۶۰ هزار فوتی و یک و نیم میلون نفر مبتلا به جا گذاشت، از امروز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار شورا قرار می گیرد، مدیریت شهری در این مقطع یکی از سخت ترین دوره های خود را از نظر کمبود منابع مالی بدلیل همزمانی رکود اقتصادی، تورم، کرونا و کاهش ارزش پول ملی، سپری می کند و با این وجود تلاش ما براین بوده است که از طریق کاهش هزینه های غیرضروری و چابک سازی مدیریت، بدون شهرفروشی و واگذاری سرمایه های شهر، هزینه های اداره شهر را تامین کنیم.

وی ادامه داد: منابع لایحه بودجه در مجموع بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان می باشد که بدون احتساب تبصره ها، منابع اصلی آن حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان می باشد، این عدد در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، حدود نود درصد ظرف ۴ سال، افزایش دارد در حالیکه آمار تورم رسمی کشور بالاتر از ۳۰۰ درصد در این دوره بوده است و قدرت برابری ارز نیز در این دوره در برابر پول ملی، بیش از ۷۰۰ درصد افزایش داشته است، نشان از کاهش هزینه های اداره شهر دارد که باید از افتخارات دوره پنجم بدانیم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: رویکرد شورا در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ مدیریت شهری، برآوردهای واقعی و قابل تحقق از منابع بوده است و برهمین اساس کمیسیون برنامه و بودجه، منابع لایحه را ۱۸۰۰ میلیارد تومان کاهش داده است که به همین اندازه مصارف نیز باید کاهش یابد.

هاشمی افزود: یکی از نقاط ضعف عملکرد شهرداری در سالهای اخیر، عدم استفاده از بودجه غیرنقد برای توسعه وعمران شهر بوده است که امیدواریم در فرصت باقیمانده سال ۹۹ و سال آینده از این ظرفیت استفاده بیشتری بشود.

محسن هاشمی همچنین خاطر نشان ساخت: متاسفانه در دوران کرونا و با وجود همه مشکلات و بار اضافه ای که به مدیریت شهری تحمیل گردید، نه تنها دولت از منابع مصوب ستاد ملی کرونا، مبلغی را جهت جبران خسارتهای مدیریت شهری اختصاص نداد بلکه حتی وظایف قانونی دولت نسبت به مدیریت شهری نیز بطور ناقص در اعتبارات تخصیص یافت که نتیجه آن را شهروندان تهران در عدم توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی و ازدحام آن در شرایط کرونا مشاهده می کنند که امیدواریم در این بخش نیز در فرصت باقیمانده در بخش اوراق مشارکت و یارانه حمل ونقل عمومی تحولات مثبتی صورت پذیرد. متاسفانه اوراق مشارکت سال ۹۹ هنوز از طریق بانک های عامل محقق نشده است

نظرسنجی

  • Sorry, there are no polls available at the moment.

آخرین اخبار