با رسیدگی به بدهی های ۱۳ ساله مالیاتی مانع از ضرر رسیدن به منابع مالی سازمان شدیم

پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ در ۱۶:۲۱


به گزارش تهران نامه به نقل از روابط عمومی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، سیدمهدی نادمی، مدیرعامل این سازمان با بیان اینکه سازمان بازنشستگی از سال ۱۳۸۳ تا پایان سال ۱۳۹۵ دارای پرونده های باز مالیاتی بوده و هر سال هم مواردی مانند مالیات بر عملکرد، مالیات تکلیفی و یا ماده ۱۶۹مکرر، به بدهی های اضافه شده، گفت: باتوجه به انباشت بدهی های مالیاتی سازمان بازنشستگی باید مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال را بابت اصل بدهی و ۴۰۰۰میلیارد را به عنوان جریمه پرداخت می کرد.

وی ادامه داد: یکی از دلایلی که در حوزه های مالیاتی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران را مشمول مالیات فوق کرده بودند این بود که تمامی سازمان ها، شرکت ها که درآمدزا بودند باید اظهارنامه خود را در زمان مقرر ارسال می کردند.

نادمی افزود: متاسفانه نه تنها اظهارنامه های مالیاتی در موعد مقرر ارسال نشد و منجر به افزایش بدهی مالیاتی سازمان شده بود، از طرفی دیگر نیز این عدم ارسال به موقع اظهارنامه مالیاتی سبب شد که درآمدهایی که از مالیات معاف هستند نیز معافیت خود را از دست بدهند.

مدیرعامل سازمان بازنشستگی با بیان اینکه از سال ۹۸ با تلاش معاونت مالی و اقتصادی سازمان و پیگیری های مکرر توانستیم در هیات های بدوی و تجدید نظر، رای های قابل قبولی را به نفع سازمان بازنشستگی کسب کنیم، عنوان کرد: به جز سه سال مالی، باقی بدهی مالیاتی سازمان شامل ۱۲۰۰ میلیارد ریال مالیات و ۴۰۰۰میلیارد ریال جرائم با کاهش بسیار چشمگیری به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال کاهش پیدا کرد.

وی اضافه کرد: اگر این کار صورت نمیگرفت با توجه به شرایط کشور و چالش های متعددی که صندوق های بازنشستگی با آن درگیر هستند ، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران با یک بحران بسیار بزرگ روبرو می شد اما با موفقیت در هیات های بدوی و تجدید نظر توانستیم از زیان سازمان بازنشستگی شهرداری تهران جلوگیری نماییم و از منافع بازنشستگان حفاظت کنیم.

نظرسنجی

  • Sorry, there are no polls available at the moment.

آخرین اخبار