نظرسنجی

  • Sorry, there are no polls available at the moment.

آخرین اخبار

در شهر و شورا

یادداشت

مسئولیت اعضای شورای شهر در ساخت شهر زیست پذیر ستودنی است

سرپرســـت مرکــز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهــران به مناسبت  روز  ملـــی شوراهــا پیامی را منتشر ... ادامه

گفتگو

کیوسک‌ها؛ منبع مالی مغفول مانده شهرداری تهران

همزمان با انتقادها به شهرداری تهران در ادوار مختلف برای تراکم فروشی و نظام مالیه نادرست مدام بر لزوم... ادامه

نقد

کارکرد مرکز مطالعات را در حد یک مرکز پژوهشی تقلیل ندهیم

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران یک مجموعه توسعه یافته است که رویکردش تنها تحقیق و پژوهش نیست و ... ادامه

پیشنهاد

شهردار تهران: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی پشتوانه تصمیمات مدیریت شهری است

شهردار تهران معتقد است مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران بازوی اصلی نهاد شهرداری تهران در دوره اخ... ادامه

گزارش

خادمان سلامت، ستونهای نگهداشت یک کشورند و خدمت در این حوزه بالاترین عبادات و پرافتخارترین شغل هاست

به گزارش تهران نامه، به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل شهرسالم، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مراسم جشن شکرانهء شرکت شهرسالم اعلام کرد: یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی که در آغاز پنجمین دههء آنیم، ارتقاء نظام سلامت و همگ... ادامه

آگهی و اعلانات

100%x180